μνήσω

μνήσω
μιμνήσκω
remind
aor subj act 1st sg
μιμνήσκω
remind
fut ind act 1st sg
μιμνήσκω
remind
aor ind mid 2nd sg (homeric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Μνήσω — Μνή̱σω , Μνῆσος masc nom/voc/acc dual Μνή̱σω , Μνῆσος masc gen sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνυμνήσω — ἀ̱νυμνήσω , ἀνυμνέω proclaim by an oracle aor ind mid 2nd sg (doric aeolic) ἀνυμνέω proclaim by an oracle aor subj act 1st sg ἀνυμνέω proclaim by an oracle fut ind act 1st sg ἀ̱νυμνήσω , ἀνυμνέω proclaim by an oracle futperf ind act 1st sg (doric …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ὑμνήσω — ὑ̱μνήσω , ὑμνέω sing of aor ind mid 2nd sg ὑμνέω sing of aor subj act 1st sg ὑμνέω sing of fut ind act 1st sg ὑ̱μνήσω , ὑμνέω sing of futperf ind act 1st sg ὑμνέω sing of aor ind mid 2nd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • men-3 —     men 3     English meaning: to think, mind; spiritual activity     Deutsche Übersetzung: “denken, geistig erregt sein”     Note: extended menǝ : mnü and mnē , menēi : menī     Material: O.Ind. mányatē “denkt”, Av. mainyeite ds., ap.… …   Proto-Indo-European etymological dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”